Status etter stormen Tor

Stormen Tor er over, men vi har utfordringer med mye feil i en del fylker. Vi jobber kontinuerlig sammen med entreprenør for å komme tilbake i en normalsituasjon.

Vi ber om at berørte parter holder eskaleringer på et minimum i perioden, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget
Rogaland 1
Møre og Romsdal 2
Sogn og Fjordane 4
Hordaland 4
Vest Agder 1

LEVERANSE

Antall utsatte ordre for leveranse vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Dette gjelder Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane.

Ekspressleveranse vil bli avvist i ovennevnte fylker.