KPI Bredbånd Januar 2016

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 10444 1737 1107 2705 275 6 398
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 29 % 14 % 21 % 18 % N/A N/A N/A Sum
26 % 12 % 6 % 4 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 2 % 15 % 14 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,5 16,5 12,3 12,2 44,9 18,8 12,6    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 95 % 96 % 96 % 59 % 83 % 94 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 95 % 94 % 93 % 86 % 83 % 93 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,36 % 2,13 % 1,06 % 0,55 % 0,58 % 0,54 % 0,63 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 54:54:00 34:16:00 78:43:17 84:27:00 65:12:00 46:18:00 71:40:04    Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 90 % 94 % 80 % 90 % 89 % 79 % 84 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor