Telenor øker multicast kapasiteten for VULA fra 01.07.2016

Telenor øker multicast kapasiteten for VULA til den enkelte aksess fra 10 samtidige strømmer med en total kapasitet på 64 Mbit/s til 22 samtidige strømmer med en total kapasitet på 200 Mbit/s.

Endringen er gjeldende fra 01.07.2016