Valg av Sub area reduserer behandlingstiden på Service Request for Telelosji

Wholesale Kundeservice har gjort endringer i prosessen for behandling av Service Request. Endringen reduserer behandlingstiden og gir raskere svartid tilbake til dere. For at dette skal gi effekt må det aktivt velges riktig «Sub-area» ved opprettelse av Service Request for Telelosji.