Varsling av forestående arbeid med energiselskapenes utskifting av strømmålere

Telenor ønsker å videreformidle informasjon om energiselskapenes forestående arbeid med utskifting av strømmålere.

Det etableres nå et større prosjekt hvor alle energiselskapene skal bytte ut alle strømmålere for å tilfredsstille lovpålagt krav om fjernavlesning.

Konsekvenser for kunder som har telelosji og samband på berørte stasjoner
Telenors stasjoner berøres av endringen. Det er planlagt at alle Telenors stasjoner skal få nye strømmålere i løpet av 2018. Det er Bergen Energi som vil koordinere arbeidet på Telenors stasjoner.

Arbeidet medfører 15 til 20 minutters strømbrudd (230V)på stasjonene, som vil medføre alarm på manglende 230V for kunder som har alarm på 230V.

Det er batteribackup og eller løsninger med avbruddsfri strøm på stasjonene som gjør at bruddene blir uten kundekonsekvens. Kunder med utstyr som går på 230V vil få brudd.

Telenor varsler ikke strømbruddene som oppstår når energiselskapenes bytter strømmålere.