Varslingstider i forbindelse med modernisering av aksessnettet

Telenor viser til nyhet av 10. februar 2016 » Telenor moderniserer aksessnettet«, og til Nkoms varsel om vedtak av 25. april 2016 vedrørende «Pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett».

Enkelte av punktene som er varslet, vil kunne få endret utbyggingsdato som følge av det varslede vedtaket fra Nkom. I påvente av endelig vedtak, har Telenor merket de punktene som er avhengig av konklusjonen i saksbehandlingen. For disse punktene er utbyggingstidspunktet uavklart. En oversikt over disse finnes på Homepage på Jara NetBusiness.