Endring av navn fra Optisk Kanal til Optisk Kapasitet fra 1. juni 2016

1. juni 2016 vil navn på Optisk Kanal (også betegnet som WDM samband) bli endret til Optisk Kapasitet. Endringen gjøres for bedre å beskrive produktet som leveres.

Dette medfører at eksisterende produktark blir oppdatert og navn på produktet vil bli endret i alle dokumenter som henviser til dette produktet.