Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 30.08.2016 kl. 15:00
Status Feil: Rettet
Feil rettet:
30.08.2016 kl. 15:25
Beskrivelse: Problemer med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet rettet.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.