Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 29.08.2016 kl. 15:22
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  29.08.2016 kl. 18:00
Beskrivelse: Problemer med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet rettet.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.