Nye tastevalg ved telefonhenvendelser til Wholesale Kundeservice 08300

Wholesale Kundeservice vil gå over til nytt telefonisystem mandag 24. oktober 2016 kl. 0800. Det vil i den forbindelse bli endringer på tastevalgene.

Tastevalg:

9. For English menu press nine

1. For Wholesale Kundeservice

  1. For Bredbånd og Operatøraksess
  2. For Videresalg abonnement
  3. For Kapasitet og Telelosji
  4. For Fast Forvalg og Nummerportabilitet
  5. For Faktura

2. For Wholesale feilmottak

  1. For feil vedrørende Telefoni, Bredbåndsaksess, Kapasitet, Fast Forvalg eller Operatøraksess
  2. For feil på samtrafikk som berører flere kunder

3. For Adgangskontroll og Følgetjeneste

  1. For aktivering av adgangskort, samt lån og bruk av nøkkel
  2. For bestilling av følgetjeneste

4. Feil eller problemer med Jara NetBusiness