Telenor varsler nye samtrafikkpriser for mobile nummer gjeldende fra 1. januar 2017

Vi henviser til vedtak fra NKOM om termineringspriser for mobile nummer og varsler derfor nedgang i samtrafikkprisene i Telenors nett med virkning fra 1. januar 2017. Endringene er som følger:

Trafikktype Dagens pris pr anrop Dagens pris pr minutt Ny pris pr anrop Ny pris pr minutt
Terminering til mobile nummer (4, 58-59, 9) 0 0,075 0 0,065

Alle priser er i NOK uten mva.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.