Nedetid i Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness

I perioden 30. november kl. 22:00 til 1. desember kl. 07:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil i perioder ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil må da meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter i perioder

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.