Telenor reduserer priser på VULA

Nye priser på VULA vil gjelde fra 1.12.16

Prisene fremgår av nye bilag 4.3 prisliste VULA og 4.4 Prisliste VULA ODP.