Tilfeldig arbeid i Telenorsentraler med asbest vil medføre 2 måneder stenging

Sentraler bygget før 1980 kan være bygget med asbestholdige sponplater. Asbestholdige sponplater skal være merket med gule merkelapper, som beskriver at de er asbestholdige. Produktnavn som Eternitt, Asbestolux og Pernit forteller at platene kan inneholde asbest.

Tilfeldig arbeid som f.eks. hulltaking og skjæring er helsefarlig for de som oppholder seg i sentralen både under arbeid og i etterkant. Alt arbeid som utføres i aktuelle sentraler skal følge vedtatte retningslinjer for behandling av asbest.

Ved brudd på retningslinjene vil sentralen blir stengt i cirka 2 måneder. I denne perioden vil ingen ha tilgang til sentralen uten svært strenge sikkerhetstiltak.

Følgende sentraler er nå midlertidig stengt på grunn av asbest:

  • Tromsdalen (TRD), vil være stengt til i midten av desember 2016
  • Ørsta (ØRS), vil være stengt til i begynnelsen av januar 2017