Endret feilrettingspolicy fra 01.03.17

Telenor har justert feilrettingspolicy for det kobberbaserte aksessnettet. Kostnadene vil bli forskjellig for Telefoni(PSTN/ISDN GT) og Bredbånd (xDSL og Operatøraksess)

Endringen gjelder både privat og bedriftskunder.

Kostnadsramme for feilretting på privatkunder

Rammen for kostnader til feilretting av en enkelt aksess for privatkunder var tidligere satt til NOK 15.000, denne er nå redusert til NOK 7.000 for Telefoni og NOK 12.000 for Bredbånd.

Dersom feilretting av en enkelt feil eller en større feil har estimert kostand på over 7.000/12.000 pr. aksess vil Telenor søke å finne alternative løsninger. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre vil Telenor, med bakgrunn i gjeldende avtaler gå til oppsigelse av berørte aksesser.

Kostnadsramme for feilretting på bedriftskunder

Rammen for kostnader til feilretting av en enkelt aksess for bedriftskunder var tidligere satt til NOK 25.000, denne er nå redusert til NOK 10.000 for Telefoni og NOK 24.000 for Bredbånd

Dersom feilretting av en enkelt feil eller en større feil har estimert kostand på over 10.000/24.000 pr. aksess vil Telenor søke å finne alternative løsninger. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre vil Telenor, med bakgrunn i gjeldende avtaler gå til oppsigelse av berørte aksesser.

Oppsummert Driftspolicy

  • Telenor nedjusterer kostnadsgrense til NOK 10.000/24.000 for feilretting av kobbernettet for bedriftskunder.
  • Telenor nedjusterer kostnadsgrense til NOK 7.000/12.000 for feilretting av kobbernettet for privatkunder

Operatørene og sluttkundene kan selv dekke alle kostnader for feilretting i de tilfeller der Telenor velger å gå til oppsigelse av berørt aksess grunnet overskredet kostnadsgrense.