Forlenget rettetid som følge av stormen Urd

Som en følge av Urd sine herjinger er det forlenget rettetid i 4 fylker. Vi jobber tett med entreprenør for raskes mulig å komme tilbake i en normalsituasjon.

Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering uke
Nordland 4 Ikke avklart
Møre og Romsdal 4 Ikke avklart
Sogn og Fjordane 4 Ikke avklart
Hordaland 4 Ikke avklart
   

 

LEVERANSE

Antall utsatte ordre for leveranser vil øke fremover på grunn av driftsituasjonen. Ekspressleveranse i angitte områder vil bli avvist.