KPI Bredbånd November 2016

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 10253 1088 968 3028 588 89 322
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 19 % 21 % 6 % 17 % N/A N/A N/A Sum
15 % 16 % 4 % 6 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 4 % 3 % 11 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,0 12,3 9,2 10,5 46,3 16,5 11,4 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 94 % 96 % 97 % 74 % 89 % 97 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92 % 97 % 92 % 95 % 87 % 96 % 97 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,44 % 1,40 % 0,90 % 0,62 % 1,25 % 0,68 % 0,63 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 57:36:00 39:30:00 71:36:21 84:58:06 40:36:00 47:00:00 63:42:25 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 90 % 90 % 86 % 92 % 91 % 69 % 72 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor