Oppdatert status forlenget feilrettingstid i Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Drift/feilretting er normalisert i alle fylkene Aust-Agder, Vestfold og Telemark.

For Aust-Agder forventer vi normalisering av leveranse i uke 3 -2017. Ekspressleveranse i dette fylket vil bli avvist.