Telenor slutter å levere 2mb Digitale leide samband på kobberinfrastruktur med umiddelbar virkning

Telenor varsler med dette at det ikke lenger er mulig å levere nye 2Mb Digitale Leide Samband på kobberbasert infrastruktur.
Telenor vil fortsette å levere 2Mb samband på alternativ infrastruktur. Det resulterer i at det må innføres en forespørselsprosess også på 2Mb samband for å utrede om det må tas et anleggstilskudd der det må bygges ny infrastruktur. Endringene fører også til at 2Mb heretter kun vil bli tilbudt med G703 grensesnitt.

Etablering og månedsleien vil følge prislisten for kapasitet som tidligere.