KPI Bredbånd Januar 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11664 1041 1095 2349 229 134 31
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 17 % 19 % 7 % 23 % N/A N/A N/A Sum
15 % 15 % 6 % 8 % N/A N/A N/A Telenor
2 % 4 % 2 % 15 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,1 13,0 10,8 13,2 84,4 15,7 10,1 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 96 % 93 % 91 % 34 % 88 % 97 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 92 % 97 % 94 % 95 % 72 % 97 % 100 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,05 % 1,52 % 1,03 % 0,61 % 1,31 % 0,63 % 0,31 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 65:12:00 39:00:00 83:30:51 98:43:26 30:18:00 42:18:00 56:50:54 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 86 % 90 % 81 % 84 % 95 % 83 % 86 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor