Ustabilitet i Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness

I perioden onsdag 26. april kl. 00:15 til kl. 04:15 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det kan oppleves ustabilitet på tester i Trouble Tickets modulen for xDSL produktene

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold