Nye tastevalg ved telefonhenvendelser til Wholesale Kundeservice 08300 fra 4. mai 2017 kl. 08:00

Vi endrer tastevalgene til Telenor Wholesale Kundeservice 08300 den 4. mai 2017 kl. 08:00. Tidligere tastevalg 08300 valg 1 – 3 «For Kapasitet og Telelosji» blir delt inn i to tastevalg. For Kapasitet blir valget 3. For Telelosji blir valget 6. Det blir også opprettet nytt tastevalg 08300 valg 2 – 3 «For feil på Kapasitetsprodukter»

De nye tastevalgene vil være tilgjengelig fra torsdag 4. mai 2017 kl. 08:00

Tastevalg:

9. For English menu press nine

1. For Wholesale Kundeservice

  1. For Bredbånd og Operatøraksess
  2. For Videresalg abonnement
  3. For Kapasitet
  4. For Fast Forvalg og Nummerportabilitet
  5. For Faktura
  6. For Telelosji

2. For Wholesale feilmottak

  1. For feil vedrørende Telefoni, Bredbåndsaksess, Kapasitet, Fast Forvalg eller Operatøraksess
  2. For feil på samtrafikk som berører flere kunder
  3. For feil på kapasitesprodukter

3. For Adgangskontroll og Følgetjeneste

  1. For aktivering av adgangskort, samt lån og bruk av nøkkel
  2. For bestilling av følgetjeneste

4. Feil eller problemer med Jara NetBusiness