Utsettelse av nedkopling av DSLAM fra 01.09.2017 til 01.02.2018

Viser til nyhet publisert 28.02.17 om nedkopling av DSLAM’er. På grunn av forsinkelser i utbyggingen må vi utsette noen siter til 01.02.2018.
Tabellen under viser hvilke DSLAM’er som er utsatt og hvor ny dato er 01.02.2018.

Fylke Kommune kp DSLAM Kommentar
NORD-TRØNDELAG NAMSOS BAN DSN01BAN Utsatt til 01.02.18
ROGALAND UTSIRA U DSN01U Utsatt til 01.02.18

 

Salgstopp på disse DSLAM’ene fra 01.03.2017 vil bli opprettholdt.