Telenor endrer prisene for Videresalg Abonnement (VAB) og fradraget for delt aksess fra 1. august 2017

Telenor endrer prisene for videresalgsproduktet Videresalg Abonnement (VAB) og rabatten for delt aksess med virkning fra 1. august 2017.

De nye prisene for VAB vises i tabellen under og gjelder fra 1. august 2017:

PSTN                                               138 kr

ISDN GT Basis                                256 kr

ISDN GT Basis – èn-linje                150 kr

ISDN GT Proff                                 245 kr

ISDN UT – 12 linjer                         991 kr

ISDN UT – 16 linjer                         1323 kr

ISDN UT – 22 linjer                         1743 kr

ISDN UT – 30 linjer                         2066 kr

Alle priser er eks mva.

Vedlegg 0 Endringslogg VAB vil bli oppdatert her under utvalgte dokumenter.

Fradraget for delt aksess settes til kr 0,00 gjeldende fra 1. august 2017.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.