KPI Bredbånd Juni 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 9555 900 1046 2568 561 63 187
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 14 % 15 % 2 % 14 % N/A N/A N/A Sum
12 % 13 % 2 % 4 % N/A N/A N/A Telenor
3 % 2 % 0 % 11 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,7 18,2 10,1 12,0 65,6 17,2 9,9 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 81 % 84 % 90 % 97 % 80 % 94 % 89 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 91 % 94 % 93 % 95 % 88 % 97 % 97 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting Note 1)
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,15 % 1,40 % 1,08 % 0,66 % 1,26 % 0,75 % 0,44 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 51:30:00 40:30:00 66:49:15 95:28:09 47:30:00 68:24:00 95:48:17 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 89 % 90 % 85 % 90 % 84 % 79 % 78 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor