Oppdateringer av Jara Bredbåndsaksessavtale fra 01.10.2017

Telenor vil fra 01.10.2017 tilby nye VULA Proff med nye hastigheter 200/200 Mbit/s og 400/400 Mbit/s. Fra samme tidspunkt lanseres Jara VDSL Proff 52544/12544.

Bilag 1, Generelle vilkår er oppdatert med VULA i produktspesifikke punkt.

 Se endringslogg og nye Bilag for mer detaljer.