Endring av løsning for 8-tråds SHDSL bitstrøm

Telenor tar i bruk nye SHDSL kort (NSLT-C). De nye kortene har dessverre ikke støtte for IMA, og M-pair vil bli benyttet for 8-tråd (4-pars) SHDSL når disse kortene benyttes.

Nye kort tas kun i bruk ved behov. Der nye aksesser kan etableres på gamle kort (NSLT-A) vil disse benyttes og nye 8 trådsaksesser på disse leveres med IMA.

Konfigurasjonsmetode
Antall par NSLT-A NSLT-C
1 par 1-pair 1-pair
2 par 2-pair 2-pair
4 par IMA 4-pair

 

Ved feilretting der gamle kort må skiftes vil disse erstattes med gamle kort slik at IMA opprettholdes.

Se  oppdatert grensesnitt spesifikasjon under Utvalgte Dokumenter.