Oppdatert status 17.08 – Forlenget rettetid som følge av mye lyn og torden

Som en følge av hyppig lyn og torden aktivitet den siste tiden må vi forlenge feilrettingstid i enkelte fylker.
Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum.

 

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisert drift uke
Aust-Agder +8  Uke 36
Rogaland +3  Uke 34
Hedmark +3  Uke 34
Oppland +3  Uke 35
Sør-Trøndelag +4  Uke 34
Østfold +4  Uke 34
Akershus +3  Uke 35
Buskerud +2  Uke 34
Vestfold  Normalisert
Telemark  Normalisert

 

LEVERANSE

Frem til en normalisering må det påregnes noe lengre leveringstider. Antall utsatte ordre vil også øke noe i tiden som kommer som en følge av driftsituasjonen.

Ekspressleveranse i angitte områder kan bli avvist.