KPI Bredbånd September 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 11533 1079 1306 2597 514 62 407
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 14,5 % 12,6 % 2,8 % 16,1 % N/A N/A N/A Sum
12,1 % 10,3 % 2,3 % 5,2 % N/A N/A N/A Telenor
2,4 % 2,3 % 0,5 % 10,9 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,3 13,3 13,3 12,3 66,2 18,0 11,1 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 97 % 96 % 94 % 65 % 92 % 98 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 96 % 94 % 93 % 91 % 98 % 97 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,14 % 1,24 % 1,00 % 0,69 % 1,17 % 0,59 % 0,49 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 53:42:00 33:00:00 96:55:53 114:37:58 40:42:00 35:00:00 79:30:55 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 93 % 92 % 89 % 92 % 88 % 89 % 68 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor