KPI Bredbånd Oktober 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 10117 970 1135 2473 459 46 354
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 13,6 % 13,6 % 2,3 % 15,0 % N/A N/A N/A Sum
10,9 % 12,1 % 2,0 % 3,9 % N/A N/A N/A Telenor
2,7 % 1,5 % 0,3 % 11,1 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,4 12,5 11,4 12,2 78,8 24,0 10,9 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 98 % 98 % 97 % 98 % 74 % 89 % 69 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 88 % 96 % 91 % 95 % 86 % 89 % 96 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,63 % 1,39 % 1,00 % 0,67 % 1,08 % 0,69 % 0,51 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 44:30:00 36:06:00 91:51:50 97:12:00 51:30:00 21:24:00 80:58:53 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 92 % 90 % 88 % 91 % 82 % 88 % 68 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor