Nedetid i Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness Utsatt

Varslet nedetid er utsatt

Vil komme tilbake senere med ny nedetid

I perioden onsdag 22. novemberr kl. 22:00 – torsdag 23. november 07:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil i dette tidsrommet må meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold