KPI Bredbånd November 2017

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 8443 903 890 1957 392 27 653
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 20,7 % 19,3 % 5,2 % 16,2 % N/A N/A N/A Sum
18,2 % 15,2 % 4,7 % 5,2 % N/A N/A N/A Telenor
2,6 % 4,1 % 0,4 % 11,0 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,4 10,5 8,9 10,3 67,7 17,2 11,3 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 97 % 97 % 96 % 97 % 80 % 89 % 89 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 89 % 96 % 92 % 94 % 61 % 96 % 98 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,28 % 1,31 % 0,94 % 0,63 % 2,37 % 0,47 % 0,70 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 46:18:00 39:48:00 83:07:58 114:08:14 33:06:00 44:18:00 49:17:20 Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 93 % 88 % 88 % 90 % 94 % 83 % 89 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor