Forlenget rettetid som følge av kraftig snøvær

Som en følge av det kraftige snøværet må vi forlenge feilrettingstiden i enkelte fylker.
Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum.

DRIFT/FEILRETTING
Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:
Fylke Antall døgn forlenget  
Aust-Agder +4  
Vest-Agder +4  
Vestfold +4  
Telemark +4  

 

LEVERANSE

Frem til en normalisering må det påregnes noe lengre leveringstider. Antall utsatte ordre vil også øke noe i tiden som kommer som en følge av driftsituasjonen.

Ekspressleveranse i angitte områder kan bli avvist.