Endret feilrettingspolicy fra 01.05.18

Telenor har justert feilrettingspolicy for det kobberbaserte aksessnettet. Kostnadene vil fortsatt være forskjellig for Telefoni (PSTN/ISDN GT) og Bredbånd (xDSL og Operatøraksess)

Endringen gjelder både privat og bedriftskunder.

Kostnadsramme for feilretting på privatkunder

Rammen for kostnader til feilretting av en enkelt aksess for privatkunder var tidligere satt til NOK 7.000 for Telefoni og NOK 12.000 for Bredbånd, denne er nå redusert til NOK 4.500 for Telefoni og NOK 8.500 for Bredbånd.

Dersom feilretting av en enkelt feil eller en større feil har estimert kostand på over 4.500/8.500 pr. aksess vil Telenor søke å finne alternative løsninger. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre vil Telenor, med bakgrunn i gjeldende avtaler gå til oppsigelse av berørte aksesser.

Bredbåndsaksesser som er justert ned til laveste hastighet og som har hatt mange feil i de siste årene vil ikke bli rettet dersom det er behov for fysisk feilretting. Denne regelen gjelder ikke dersom feilen er forårsaket av en fellesfeil.

Kostnadsramme for feilretting på bedriftskunder

Rammen for kostnader til feilretting av en enkelt aksess for bedriftskunder var tidligere satt til NOK 10.000 for Telefoni og NOK 24.000 for Bredbånd, denne er nå redusert til NOK 6.000 for Telefoni og NOK 15.000 for Bredbånd

Dersom feilretting av en enkelt feil eller en større feil har estimert kostand på over 6.000/15.000 pr. aksess vil Telenor søke å finne alternative løsninger. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre vil Telenor, med bakgrunn i gjeldende avtaler gå til oppsigelse av berørte aksesser.

Oppsummert Driftspolicy

  • Telenor nedjusterer kostnadsgrense til NOK 6.000/15.000 for feilretting av kobbernettet for bedriftskunder.
  • Telenor nedjusterer kostnadsgrense til NOK 4.500/8.500 for feilretting av kobbernettet for privatkunder
  • Aksesser med laveste hastighet og med mange feilmeldinger vil ikke bli rettet.

Operatørene og sluttkundene kan selv dekke alle kostnader for feilretting i de tilfeller der Telenor velger å gå til oppsigelse av berørt aksess grunnet overskredet kostnadsgrense.