Telenor tilbyr varsling av planlagt arbeid på Telelosji og Operatøraksess

Telenor tilbyr varsling av planlagt arbeid (PAIN) på Telelosji og Operatøraksess.

Varslingen på Telelosji omfatter både planlagt elektroarbeid på 48VDC, 220VAC og reservekraft samt kraftutfall som følge av feil på stasjonen.

Varslingen på Operatøraksess omfatter planlagt omlegging av kabel, retting av kabel med feil og omruting.

Det er mulig å bestille varsling på utvalgte eller alle stasjoner med innplassert utstyr.

For å bestille varsling sendes e-postadressen som varsling skal mottas på til deres kundekontakt i Telenor Norge, Wholesale.
E-postadressen benyttes både for mottak av varsling på Telelosji og Operatøraksess

Dersom det kun ønskes varsling på enkelte stasjoner, legg ved liste med utvalgte stasjoner. Alternativt vil alle stasjoner med innplassert utstyr bli lagt inn med varsling.

Bruk «PAIN Telelosji» i emnefeltet. For raskest mulig etablering av varsling, ber vi om at bestilling skjer innen 1. mai 2018.Vi minner om at feilmelding på Telelosji meldes inn til VIP-feilmottak i Telenor.

  • Servicetelefon: 800 40 501
  • Åpningstid: 24 timer/365 dager i året