KPI Bredbånd Mai 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 7376 709 730 1395 239 53 318
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 18,9 % 26,5 % 2,9 % 29,0 % N/A N/A N/A Sum
15,7 % 25,2 % 2,5 % 10,1 % N/A N/A N/A Telenor
3,1 % 1,3 % 0,4 % 18,9 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 10,1 13,2 9,5 11,7 42,2 19,7 8,4    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 98 % 96 % 96 % 94 % 81 % 79 % 97 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 91 % 97 % 93 % 95 % 49 % 100 % 94 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,81 % 1,16 % 0,84 % 0,55 % 2,32 % 0,14 % 0,43 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 57:30:00 44:06:00 83:16:59 130:47:46 57:36:00 29:48:00 112:39:53    Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 86 % 87 % 74 % 74 % 74 % 88 % 60 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor