Nedetid i Kapaks Web

I perioden fredag 8. juni kl. 22:00 – lørdag 9. juni kl. 07:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Kapaks Web vil være nede i denne perioden
  • Det vil etter denne endringen være en ny innloggingsside hvor dere skal trykke på «Login to old version» Inntil videre.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.