Telenor endrer prisene for Videresalg Abonnement (VAB) fra 1. september 2018

Telenor endrer prisene for videresalgsproduktet Videresalg Abonnement (VAB) med virkning fra 1. september 2018.

De nye prisene vises i tabellen under.


PSTN                                               139 kr

ISDN GT Basis                                263 kr

ISDN GT Basis – èn-linje                151 kr

ISDN GT Proff                                 253 kr

ISDN UT – 12 linjer                         1021 kr

ISDN UT – 16 linjer                         1362 kr

ISDN UT – 22 linjer                         1795 kr

ISDN UT – 30 linjer                         2129 kr

Alle priser er eks mva.

Vedlegg 0, Endringslogg VAB, på https://www.telenorwholesale.no/produkter/videresalg-abonnement-pstnisdn/ vil bli oppdatert med de nye prisene.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.