Telenor varsler nedleggelse av koplingspunkt med virkning fra 01.09.2018

Som del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil flere koplingspunkter bli faset ut. Det vil si at vi fjerner infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene. Dette gjelder i områder der det er et fåtall kunder igjen og drift av gammel teknologi er kostbar og lite hensiktsmessig.

Telenor varsler derfor nedleggelse av følgende koplingspunkt med virkning fra 01.09.2018. Ingen av de som blir varslet nå har kunder eller trafikk.

Se vedlagte liste her som beskriver hvilke koplingspunkter dette gjelder.

Alle koplingspunktene stenges fra og med 01.09.18.