KPI Bredbånd Juli 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 8536 411 619 1322 321 38 641
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 22,4 % 23,8 % 3,6 % 23,8 % N/A N/A N/A Sum
20,6 % 21,4 % 2,6 % 5,6 % N/A N/A N/A Telenor
1,8 % 2,4 % 1,0 % 18,2 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 8,1 11,9 10,2 11,2 32,7 20,3 13,6    Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 95 % 86 % 86 % 88 % 80 % 71 % 90 %    Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 94 % 91 % 93 % 58 % 87 % 96 %    Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,84 % 1,49 % 1,29 % 0,82 % 2,32 % 0,18 % 0,55 %    Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 57:06:00 44:48:00 131:46:28 178:55:25 59:12:00 28:00:00 125:47:50    Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 83 % 84 % 70 % 68 % 69 % 67 % 35 %    Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor