Forlenget rettetid grunnet lyn og torden

Som en følge av lyn og torden må vi forlenge feilrettingstiden i Telemark.
Vi ber om at eskaleringer i dette fylket holdes på et minimum, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:
Fylke Antall døgn forlenget
Telemark +4

 

LEVERANSE

Frem til en normalisering må det påregnes noe lengre leveringstider i dette området. Antall utsatte ordre vil også øke noe i tiden som kommer som en følge av driftsituasjonen.

Ekspressleveranse i angitt område kan bli avvist.