Endret feilrettingspolicy fra 01.12.18

Telenor har justert feilrettingspolicy for det kobberbaserte aksessnettet. Kostnadene vil fortsatt være forskjellig for Telefoni (PSTN/ISDN GT) og Bredbånd (xDSL og Operatøraksess)

Endringen gjelder bare for privatkunder.

Kostnadsramme for feilretting på privatkunder

Rammen for kostnader til feilretting av en enkelt aksess for privatkunder var tidligere satt til NOK 4.500 for Telefoni, denne er nå redusert til NOK 3.300 for Telefoni.

Dersom feilretting av en enkelt feil eller en større feil har estimert kostand på over 3.300 vil Telenor søke å finne alternative løsninger. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre vil Telenor, med bakgrunn i gjeldende avtaler gå til oppsigelse av berørte aksesser.

Kostnadsramme for feilretting på bedriftskunder

Ingen endringer for Bedriftskunder

Oppsummert Driftspolicy

  • Telenor nedjusterer kostnadsgrense til NOK 3.300 for feilretting av Telefoni i kobbernettet for privatkunder
  • Ingen endring for Bredbånd
  • Ingen endringer for Bedriftskunder

Operatørene og sluttkundene kan selv dekke alle kostnader for feilretting i de tilfeller der Telenor velger å gå til oppsigelse av berørt aksess grunnet overskredet kostnadsgrense.