Vi forenkler, og Telenor Norge AS får ett bankkontonummer fra 23. november 2018

Det nye bankkontonummeret til Telenor Norge AS er 6005.07.77122.

Kontonummeret står på faktura utstedt etter 23.november. Fakturaer med gammelt bankkontonummer kan fra og med 23. november betales til ny bankkonto.

Hva må dere gjøre?
Dere må huske å oppdatere leverandørregisteret med nytt bankkontonummer, og informere deres regnskapsavdeling.