KPI Bredbånd Oktober 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 13120 696 854 1656 366 81 486
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 9,0 % 22,4 % 4,1 % 18,1 % N/A N/A N/A Sum
7,6 % 21,8 % 3,5 % 4,5 % N/A N/A N/A Telenor
1,3 % 0,6 % 0,6 % 13,6 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 11,9 16,0 13,9 15,2 43,4 26,1 8,9 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 92 % 89 % 89 % 90 % 85 % 73 % 91 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 91 % 96 % 93 % 95 % 56 % 95 % 92 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,36 % 1,44 % 1,24 % 0,76 % 2,06 % 0,19 % 0,62 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 60:48:00 37:48:00 146:46.04 155:35:13 50:30:00 28:24:00 98:55:54 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 84 % 85 % 75 % 73 % 80 % 88 % 68 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor