Stans av nysalg og mulighet til å bestille endringer på eksisterende Analoge Samband

Fra 1. mars 2019 vil det ikke være mulig å bestille nye abonnement, eller endringer av eksisterende abonnement av type Analoge Samband.

Årsak til dette er at Telenor moderniserer telenettet og at Analoge Samband er basert på en gammel teknologisk plattform som er både utfordrende og kostbar å opprettholde.

Spørsmål, ta kontakt med Kundeservice på telefon 08300 eller KAM.