Telenor varsler endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2019

Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg med 31,95 % fra september 2017 til september 2018. Telenor øker dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2019.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

 De nye prisene finner du her (bilag 3)