KPI Bredbånd November 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 8828 688 879 1567 548 77 496
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 31,6 % 15,8 % 3,3 % 17,0 % N/A N/A N/A Sum
28,6 % 13,8 % 2,5 % 5,8 % N/A N/A N/A Telenor
2,9 % 2,0 % 0,8 % 11,2 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 9,4 11,5 11,0 11,8 37,8 21,9 10,0 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 92 % 94 % 94 % 80 % 73 % 98 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 90 % 95 % 93 % 94 % 74 % 95 % 97 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 3,27 % 1,96 % 1,09 % 0,67 % 2,20 % 0,21 % 0,65 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 55:54:00 32:36:00 144:04:06 166:20:31 50:24:00 25:54:00 84:49:02 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 84 % 87 % 76 % 71 % 75 % 71 % 58 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor