E18-omleggingen er utsatt

Viser til nyhet lagt ut 28.09.2018, se link. Statens Vegvesen har utsatt sin planlagte start av fysisk arbeid på det som ble varslet 28.09.2018, ny planlagt oppstart er november 2021 mot tidligere varslet januar 2020.

Dette betyr at nedkoblingsdato som vi tidligere har varslet til 30.11.2019 endres til 30.11.2021.

Dersom Statens Vegvesen forserer utbyggingen  så vil vi informere dere på nytt.