KPI Bredbånd Desember 2018

1. Ordre Aksess Consumer DSL Business DSL WS DSL OA Consumer GPON Business GPON VULA Kommentar
a. Antall gjennomførte ordre 6554 466 524 1340 434 79 199
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet 35,2 % 16,1 % 2,3 % 12,1 % N/A N/A N/A Sum
33,2 % 13,5 % 1,7 % 3,9 % N/A N/A N/A Telenor
2,0 % 2,6 % 0,6 % 8,2 % N/A N/A N/A Kunde
2. Levering
a. Gjennomsnittlig leveringstid 8,8 11,0 9,1 10,7 39,0 19,9 10,8 Antall virkedager
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato 96 % 93 % 94 % 86 % 82 % 84 % 86 % Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveringspresisjon 88 % 95 % 91 % 92 % 63 % 94 % 91 % Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
3. Feilretting
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig 2,65 % 1,43 % 0,79 % 0,50 % 2,76 % 0,25 % 0,50 % Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid 61:54:00 41:12:00 125:47:55 183:27:11 54:00:00 83:36:00 83:32:59 Målt i antall timer
tt:mm:ss -ss trengs ikke
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. 79 % 85 % 70 % 73 % 71 % 74 % 50 % Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor