Stopp i leveranse og feilretting på VAB-aksesser på tilknytningspunkter som varsles nedlagt

Telenor Norge har startet et omfattende moderniseringsprogram som tar sikte på å erstatte det kobberbaserte aksessnettet med mer moderne løsninger innen utgangen av 2022. Dette medfører endringer i både levering og feilhåndtering av produkter under avtalen Videresalg av fastteIefoniabonnement (VAB-avtalen). (Se Bilag 1 Generelle vilkår Gyldig fra 01.05.2013 her kapittel 6).

Levering

Salg av nye abonnement under VAB-avtalen vil ikke være mulig fra og med 1. september 2019. Dette gjelder samtlige abonnementstyper og varianter (PSTN og ISDN).

Feilhåndtering

Telenor varsler løpende om tilknytningspunkter som skal legges ned. Hvis feil på VAB-aksesser i tilknytningspunkter som er varslet nedlagt oppstår, vil disse ikke rettes fra og med 1. september 2019. Dette gjelder uansett årsak og kostnad. Slike VAB-aksesser må derfor sies opp.

Videre prosess

Det vil bli avholdt møter med samtlige tilbydere som har VAB-avtale i nær fremtid.